Blwyddyn 3 – Santes Dwynwen

Da iawn blwyddyn tri am concert ardderchog! Mae canu, siarad a dawnsio yn gwych!