Welsh Phrase of the Week

Wyt ti’n cytuno?    Do you agree?

Ydw, dwi’n cytuno. Nag ydw, dw i anghytuno.

Yes, I agree.             No, I disagree.