Welsh Phrase of the Week

Gwnewch eich gorau!

Try your best!